Artikelen door ir. R. Lourens

Strategische visie op kennis cruciaal voor technische bedrijven

Specialistische vakkennis in de spoorsector dreigt verloren te gaan, bleek onlangs uit het Rail Carrière Onderzoek 2017. Zeven op de tien medewerkers in de spoorsector vrezen dat er geen goede kennisoverdracht is van de oudere naar de jongere spoormedewerker. Daarnaast stelde hoogleraar H. de Ridder van de Technische Universiteit Delft begin dit jaar in een opiniestuk […]

Het toepassen van de Birkman-methode voor kennismanagement

Waar liggen mijn interesses, welk gedrag vertoon ik en hoe handel ik onder stress? De Amerikaanse psycholoog Roger Birkman ontwikkelde een goed gefundeerde methode om je zelfinzicht te vergroten. Tijdens mijn coachingstrajecten gebruik ik de Birkman-methode vaak om inzicht te krijgen in werkstijlen, behoeften en gedrag. Maar kan deze methode ook van toegevoegde waarde zijn […]

Strategisch kennismanagement als wapen tegen kennistekort

De laatste jaren hebben ondernemers vooral geïnvesteerd in technologie, maar nauwelijks aandacht gehad voor het opleiden en ontwikkelen van hun werknemers. Dat bleek begin deze maand uit een trendpaper van Start People. Veel bedrijven worden nu geconfronteerd met een kennistekort. Hoe kunnen zij het tij keren en een tekort aan kennis in de toekomst voorkomen? […]

Kennis als motor van stedelijke gebiedsontwikkeling

In de nasleep van de financiële crisis staan gebiedsontwikkelaars voor vele uitdagingen: woningcorporaties hebben minder te besteden, gemeenten kampen nog altijd met forse bezuinigingsopgaven en bestemmingsplannen blijken veelal te rigide. Nu de gebiedsontwikkeling onder druk staat, raken steeds meer gemeenten doordrongen van de kracht van kennis. Sturen op waarde in Rotterdam “De gevolgen van de […]

Investeren in kennismanagement verhoogt bedrijfswaarde

Kennis is het fundament van de huidige dienstenmaatschappij. Werd de waarde van een onderneming vroeger vooral bepaald door fysiek kapitaal, zoals machines, apparatuur en transportmiddelen, tegenwoordig is de kennis die in hoofden van mensen zit voor veel organisaties de belangrijkste asset. Maar terwijl een machine ‘s avonds op de werkplek achterblijft, gaan de mensen aan […]

Het toenemende belang van kennismanagement

De wereld verandert snel. Steeds meer organisaties realiseren zich dat ze snel moeten kunnen reageren op veranderingen om de concurrentie voor te blijven. Kennismanagement is hierbij cruciaal, schreef ook Joachim Hechinger van technologiebedrijf Siemens vorige week in een blog. “In een tijd waarin technologieën steeds complexer worden, speelt het kennisniveau van medewerkers een sleutelrol.” Hechinger […]