“Om als organisatie innovatief te blijven, zijn creatieve ideeën van medewerkers cruciaal,” stelde universitair docent Roy Sijbom van de Universiteit van Amsterdam onlangs in een uitzending van BNR Nieuwsradio. Maar hoe kies je uit een bak vol creatieve ideeën van betrokken medewerkers de meest kansrijke voor de organisatie? In dit blog geef ik zes tips om waardevolle ideeën om te zetten in succesvolle innovaties.

 

Tip 1. Zorg dat je dezelfde taal spreekt

Net als ‘kennismanagement’ is ‘innovatie’ een containerbegrip. Een eerste voorwaarde om succesvol te kunnen innoveren, is dan ook dat iedereen dezelfde taal spreekt. Wat verstaan we onder innovatie? En wat bedoelen we met het implementeren van een idee? Maak duidelijke afspraken met elkaar om te voorkomen dat je langs elkaar heen praat.

 

Tip 2. Structureer het innovatieproces

Voorkom willekeur door het innovatieproces te structureren en duidelijke afspraken te maken over de manier van werken. Het is aan te raden om het innovatieproces in te delen in vier fasen: de ideefase, de verken- en ontwikkelfase, de testfase en de implementatiefase. Voor dit proces kan een trechtermodel worden gehanteerd, waarbij steeds de meest veelbelovende ideeën doorgaan naar de volgende fase, zodat uiteindelijk alleen de beste ideeën overblijven en geïmplementeerd kunnen worden. Maak één overzicht met de uitwerking en voortgang van innovatieve ideeën, zodat elk idee hetzelfde traject doorloopt en evenveel kans maakt om gerealiseerd te worden. Zorg dat medewerkers weten waar ze met innovatieve ideeën terecht kunnen en maak goede afspraken over de aansturing en de communicatie.

 

Tip 3. Zorg voor een grondige aanpak

Geef innovatie de aandacht die het verdient. Innovatie komt niet van de grond als een medewerker het ‘er zomaar even bij doet’. Denk goed na over de voorwaarden voor een succesvolle implementatie van een idee, neem de tijd om te sparren met collega’s en breng de risico’s in kaart. Vaak kost de implementatie van een vernieuwend idee veel geld en capaciteit. Met een grondig voortraject en door weloverwogen keuzes te maken, kan worden voorkomen dat een organisatie te grote risico’s neemt.

 

Tip 4. Monitor de voortgang

Blijf de voortgang van ingebrachte ideeën strak monitoren aan de hand van een transparant volgsysteem. Zijn er relevante ontwikkelingen? Vul de ideeën aan met deze nieuwe informatie. Soms wordt een vernieuwend idee ingebracht waar de tijd op dat moment nog niet rijp voor is, maar dat op een later tijdstip goed van pas kan komen, bijvoorbeeld in combinatie met een andere innovatieve ontwikkeling.

 

Tip 5. Zorg voor voldoende draagvlak

Heldere communicatie over de ideeën en de voortgang is essentieel. Bespreek elk idee in een team met een mix van mensen met verschillende Birkman-profielen. Breng in kaart waar eventuele weerstand zit en denk samen na over oplossingen om eventuele weerstand weg te nemen.


Tip 6. Sta open voor ideeën en durf risico te nemen

Innovatie vereist goed leiderschap met voldoende ruimte voor innovatieve ideeën én een tikkeltje lef. Ondernemers die willen innoveren, moeten openstaan voor nieuwe ideeën en durven investeren in vernieuwende ideeën. ”Leidinggevenden die meer geneigd zijn zichzelf te ontwikkelen, zien een creatief idee van een medewerker veel minder als bedreiging voor hun eigen positie, maar als een zinvolle suggestie waar ze zelf nog niet aan gedacht hebben,” aldus Sijbom.

 

Meer weten?

“Op de werkvloer lopen mensen vaak tegen problemen aan waar ze misschien hoger in de organisatie geen weet van hebben,” stelde Sijbom op BNR Nieuwsradio. “Die medewerkers hebben misschien hele goede suggesties om dat op te kunnen lossen.” Als waardevolle ideeën van betrokken medewerkers stranden in de organisatie, is dat een gemiste kans. Als ervaren kennismanager kan ik helpen bij innovatievraagstukken en het structureren van het innovatieproces. Meer weten over de mogelijkheden? Neem gerust contact op. ■