Tag Archief van: Start People

De laatste jaren hebben ondernemers vooral geïnvesteerd in technologie, maar nauwelijks aandacht gehad voor het opleiden en ontwikkelen van hun werknemers. Dat bleek begin deze maand uit een trendpaper van Start People. Veel bedrijven worden nu geconfronteerd met een kennistekort. Hoe kunnen zij het tij keren en een tekort aan kennis in de toekomst voorkomen?

Mismatch tussen mens en machine

Dat het bedrijfsleven steeds meer aandacht is gaan besteden aan technologie, noemen de schrijvers van het trendrapport logisch. “De technologische ontwikkelingen gaan snel en bieden volop mogelijkheden om de productie te stroomlijnen, te optimaliseren en vaak ook kosten te reduceren.” Maar: om technologische mogelijkheden te kunnen benutten, zijn medewerkers nodig die met de technologieën om kunnen gaan. “Mens en machine moeten matchen,” stellen de schrijvers terecht. Doordat bedrijven de laatste jaren nauwelijks aandacht hebben gehad voor de ontwikkeling van hun personeel, is er steeds vaker sprake van een mismatch tussen mens en machine: bedrijven krijgen te maken met een kennistekort.

Kennis als concurrentievoordeel

Niet investeren in informatietechnologie en automatisering is volgens de opstellers van het trendrapport geen optie. “De concurrentie staat immers ook niet stil.” Een terechte constatering. Maar juist om de concurrentie voor te zijn, doen bedrijven er goed aan om de kennis binnen hun organisatie te waarborgen. In onze westerse dienstenmaatschappij is kennis voor veel organisaties immers bepalender voor het succes dan fysiek kapitaal, zoals machines en apparatuur. Zonder gedegen kennismanagement verlaat het belangrijkste bezit het bedrijf zodra het personeel de pensioenleeftijd heeft bereikt, of een andere uitdaging heeft gevonden. Bedrijven die erin slagen de kennis binnen de onderneming goed te managen, kunnen daarmee een belangrijk concurrentievoordeel behalen.

Naar een betere balans

Slimme organisaties investeren niet alleen in nieuwe technologieën, maar vooral ook in de kennis en vaardigheden van hun mensen. Dat vraagt om gedegen kennismanagement. Breng de huidige kennis binnen het bedrijf in kaart, onderzoek welke opleidingen er nodig zijn en stel een strategisch plan op voor het delen van de kennis binnen de organisatie. Een handig middel om kennis te waarborgen is het vormen van werkgroepen waarin kennis wordt gedeeld en vastgelegd. Een kennismanager kan dit proces faciliteren en structureren. De implementatie van strategisch kennismanagement in het DNA van de organisatie geeft een ondernemer een stevig wapen in handen in de strijd tegen een dreigend kennistekort. ■